Wij maken ons sterk

Wat maakt jou tevreden of gelukkig? Wat wil jij doen of zijn in het leven? Het verschilt van mens tot mens. Maar ook de toegang tot het leven waar we van dromen, is verschillend. Die situatie willen wij rechttrekken. Vrouw & Maatschappij vindt dat iedereen de kans moet krijgen om het leven te leiden dat hij of zij verkiest en verdient. Dat is voor ons de voorwaarde voor een hoge levenskwaliteit.

De baseline 'wij maken ons sterk' komt niet zomaar uit de lucht gevallen. We baseerden ons hiervoor op het werk van twee grote denkers: nobelprijswinnaar Amartya Sen en hoogleraar Martha Nussbaum. Hun theorie pasten we toe op gelijke kansen tussen vrouwen en mannen.  En op het inzicht dat we pas van levenskwaliteit kunnen spreken als we bij al onze beslissingen rekening houden met welzijn.

Dit idee werd kracht bij gezet tegen de achtergrond van de crisis. Want de grote vooruitgang waarvan we nu de vruchten mogen plukken, kent ook een keerzijde. We zien dat de meeste vrouwen nu ook buitenshuis gaan werken, maar dat ze vaak in voortdurende stress leven omdat de combinatie met het gezin zo moeilijk verloopt. En als ze tijdelijk stoppen met werken om die combinatie draaglijk te maken, worden ze afgestraft bij hun pensioen. We zien dat het traditionele gezin nog steeds als de norm gezien wordt, maar dat het aantal alleenstaande ouders stijgt. Zij zijn de grootste risicogroep om in armoede te verzeilen. We zien dat vrouwen nu gaan en staan waar ze willen, maar soms uitgescholden worden op straat. Of erger.  Elke dag doen acht mensen aangifte van verkrachting. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. We zien dat we bijna alles hebben om gelukkig te zijn, maar dat steeds meer mensen leiden onder eenzaamheid en depressies. Nergens maken zoveel vrouwen een einde aan hun leven als bij ons.

We kunnen onze welvaart dus wel berekenen in termen van groei en rijkdom, maar hoe berekenen we levenskwaliteit? Voor Vrouw & Maatschappij is er één duidelijke voorwaarde voor levenskwaliteit. Het is de kans hebben om het leven te leiden waar je van droomt, om te zijn wat je wil zijn.

Wij gingen op zoek naar de vier domeinen waar u van wakker ligt. We analyseerden problemen en sprokkelden nieuwe ideeën. Ons doel: dat u op beide oren kan slapen. Dat onzekerheid over uw pensioen, uw gezin, uw veiligheid en uw gezondheid, uw geluksgevoel niet overschaduwen. Wij willen kansen creëren,  gelijke kansen, en bouwen zo een samenleving van sterke mensen. 

Agenda

zaterdag, 13 december 2014

Fotoalbum

Lid worden

Alles over het lidmaatschap: CD&V

Je kan ook mailen naar leden@cdenv.be

of bellen op 02/238 38 32.

V&M

vrouw@cdenv.be 

Tel.02/238 38 55

Wetstraat 89, 1040 Brussel