Veiligheid

25 mei 2014
 

Wij maken ons sterk voor uw veiligheid.

Wij maken ons sterk dat vrouwen zich altijd en overal veilig moeten voelen. Ze moeten zich vrij kunnen bewegen, ook alleen, ook ’s nachts. Daarom willen wij:

1. Een meer daadkrachtige aanpak van seksueel geweld. De bestraffing van seksuele misdrijven kan heel wat beter.

 • Het bewijsmateriaal moet onmiddellijk geanalyseerd worden. Het moet bovendien opgenomen worden in databanken. Zo kunnen daders sneller gevonden worden.
 • We vragen een strafmaatdatabank waarvan rechters gebruik kunnen maken. Zo hebben ze een richtlijn over welke straf ze kunnen opleggen. De straffen moeten bovendien zwaarder worden, zeker voor veelplegers.
 • Daders die al vaker een seksueel misdrijf gepleegd hebben moeten therapie volgen. Zo wordt de kans dat ze hervallen veel kleiner.
 • We willen de bevolking sensibiliseren om aan te tonen hoe belangrijk aangifte doen is. Vandaag stapt amper 10% van de slachtoffers naar de politie.

 

2. Slachtoffers van seksueel geweld beter beschermen

 • We willen een audiovisueel verhoor voor slachtoffers van (groeps)verkrachtingen. Zo moeten slachtoffers hun getuigenis niet meer herhalen.
 • Meer politiemensen moeten een opleiding volgen om dit soort verhoor af te kunnen nemen. Zo krijgen slachtoffers een professionele behandeling.
 • Vermoedelijke daders moeten verplicht getest worden op HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Nu zijn de rollen omgekeerd en moeten slachtoffers gedurende een maand zware medicatie nemen om elk  risico uit te sluiten.

 

 3. Een totaalaanpak van intrafamiliaal geweld, kinder- en oudermishandeling, eergerelateerd geweld, genitale verminking, stalking en andere vormen van geweld

 • Het Nationaal Actieplan Partnergeweld moet worden voortgezet. Daarbij moet er blijvend geïnvesteerd worden. We willen voldoende crisisopvangplaatsen en hulpverlening voor het slachtoffer.
 • We hebben er alvast voor gezorgd dat daders van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod kunnen krijgen. Nu moeten we ervoor zorgen dat we hier de gepaste middelen voor vinden.
 • Ook moeten de daders de juiste hulp krijgen, zodat we  geweld in de toekomst kunnen vermijden. Dadertherapie moet verplicht opgelegd kunnen worden.
 • De hulplijn 1712 moet een aanspreekpunt worden voor alle vormen van geweld en misbruik. Het nummer moet voldoende bekend zijn, en altijd bereikbaar.

 

4. Ook internationaal willen we vrouwen beschermen

 • De post-2015 ontwikkelingsagenda moet het referentiekader worden. We geven daarbij bijzondere aandacht aan de preventie van geweld op vrouwen en meisjes.
 • We willen een daadkrachtig Belgisch engagement in de internationale strijd tegen seksueel geweld en genitale verminking.
 • We vragen een hervestigingsprogramma dat gericht is op slachtoffers van seksueel geweld als  oorlogswapen. België kan op die manier een voortrekkersrol spelen in de bescherming van een van de meest kwetsbare groepen vluchtelingen.
 • In de politieke dialoog met onze partnerlanden moet aandacht besteed worden aan de strijd rond genitale verminking en aan hun inspanningen en die van het lokale middenveld.

Agenda

zaterdag, 13 december 2014

Fotoalbum

Lid worden

Alles over het lidmaatschap: CD&V

Je kan ook mailen naar leden@cdenv.be

of bellen op 02/238 38 32.

V&M

vrouw@cdenv.be 

Tel.02/238 38 55

Wetstraat 89, 1040 Brussel