Over ons

Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging van Vlaanderen. V&M neemt standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in politieke standpunten. We doen dat zowel binnen de structuren van de CD&V als op het politieke forum.
De drie belangrijkste hefbomen van onze werking zijn:

  • Pariteit

Een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, zowel in de politiek als in de besluitvorming, daar gaan we voor. Pariteit is ondertussen een politieke prioriteit geworden, maar we zijn er nog lang niet. Zo wil Vrouw & Maatschappij het ritssysteem toegepast zien op de volledige kieslijsten, we willen een Grondwetsartikel dat de pariteit in de regering vastlegt, we willen subsidies voor politieke vrouwenbewegingen, een code voor gezinsvriendelijke politiek, ... 

  • Gender mainstreaming

Vrouw & Maatschappij wil ervoor zorgen dat de dagelijkse bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Bovendien moet er in alle beleidsdomeinen aandacht zijn voor gelijke kansen. Feitelijke ongelijkheden moeten zichtbaar en bespreekbaar worden, zowel in het gezin als op de arbeidsmarkt en in de besluitvorming. Hierbij staat de combinatie van gezin en arbeid centraal, zeker nu steeds meer gezinnen te kampen hebben met tijdsdruk.

  • Empowerment

Sommige vrouwen hebben versterking (empowerment) nodig omdat ze in een maatschappelijk kwetsbare positie zitten. Vrouw & Maatschappij werkte in het verleden al rond alleenstaande vrouwen, oudere vrouwen, allochtone vrouwen, vrouwen in een geweldsituatie, herintreedsters, ...
Dat blijven we uiteraard ook doen. Het is onder deze hefboom dat we vorming organiseren over allerhande aanverwante onderwerpen, en dat voor politieke mandatarissen en (bestuurs)leden.


Autonoom en actief in heel Vlaanderen

Vrouw en Maatschappij is actief in heel Vlaanderen, zowel wat acties als vorming betreft. Onze structuur loopt parallel met die van de CD&V met gemeentelijke ( +/- 150), regionale (29) en provinciale afdelingen (5 plus de hoofdstedelijke afdeling Brussel), met daarboven een nationale structuur. Vrouw & Maatschappij heeft een autonome werking, ook al maken we op alle niveau’s deel uit van de partijorganen.

Agenda

zaterdag, 13 december 2014

Fotoalbum

Lid worden

Alles over het lidmaatschap: CD&V

Je kan ook mailen naar leden@cdenv.be

of bellen op 02/238 38 32.

V&M

vrouw@cdenv.be 

Tel.02/238 38 55

Wetstraat 89, 1040 Brussel