Gezondheid

25 mei 2014
 

Wij maken ons sterk voor uw gezondheid.

Wij maken ons sterk dat de middelen in de (gezondheids)zorg op de juiste plaats en bij de juiste mensen terecht moeten komen. Daarom willen wij:

1. Inzetten op ernstig genomen. Nocthans verdienen zij dezelfde erkenning als lichamelijke aandoeningen. geestelijke gezondheidszorg. België is een van de landen met de grootste kloof tussen mannen en vrouwen op het vlak van psychologische aandoeningen. Nog al te vaak worden psychische problemen niet voldoende

  • De uitbouw van ‘werkbare’ werkomgevingen om burn-out te voorkomen. Werkgevers moeten bewust gemaakt worden van de negatieve effecten van werkdruk op het welbevinden en de prestaties van hun werkgevers.
  • We vragen een terugbetaling van psychotherapie, zodat de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen voor iedereen toegankelijk is.

 

2. De zorg voor ouderen verbeteren. We worden allemaal ouder, maar onze gezondheid wil niet altijd mee. Voor heel wat mensen wordt het moeilijk om thuis te blijven wonen. We vragen een plaats in een rusthuis of serviceflat voor alle ouderen die daar nood aan hebben. De wachtlijsten moeten korter worden.

 

3. Mensen die zorg op zich nemen voor hun familie, vrienden, buren (de mantelzorgers) en vrijwilligers moeten zich meer dan nu het geval is ondersteund en gewaardeerd weten.  

  • Deze mensen willen wij een zorggarantie te beiden. Hierdoor hoeven zij zich geen zorgen meer maken over het moment waarop het even te moeilijk wordt.
  • We willen ook investeren in tijdelijke opvangmogelijkheden om mantelzorgers op adem te laten komen
  • Daarnaast moeten mantelzorgers beter geïnformeerd worden, meer vorming en meer psychosociale ondersteuning krijgen.
  • Ook moet het jaarplafond voor onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidszorg verhogen, in het bijzonder voor oppashulp.
  • Ten slotte moet er een speciaal statuut komen voor mantelzorgers.

 

 

 

 

Agenda

zaterdag, 13 december 2014

Fotoalbum

Lid worden

Alles over het lidmaatschap: CD&V

Je kan ook mailen naar leden@cdenv.be

of bellen op 02/238 38 32.

V&M

vrouw@cdenv.be 

Tel.02/238 38 55

Wetstraat 89, 1040 Brussel