Gezin

25 mei 2014
 

Wij maken ons sterk voor uw gezin.

Wij maken ons sterk dat ouders werk en gezin moeten kunnen combineren zoals ze dat zelf willen. Daarom willen wij:

1. Meer, betere en betaalbare kinderopvang

 • Voor elk kind dat daar nood aan heeft moet er een plaats beschikbaar zijn in de kinderopvang. Meer plaatsen in de kinderopvang betekent dat meer vrouwen voltijds aan het werk kunnen. Het betekent ook dat vrouwen en mannen hun werk beter met hun gezin kunnen combineren.
 • Ook de buitenschoolse kinderopvang moet versterkt worden. We moeten blijven inzetten op middelen voor flexibele opvang, opvang in noodsituaties en opvang van zieke kinderen.
 • In schoolvakanties willen we bedrijven aanmoedigen om kinderopvang aan te bieden voor kinderen tot 12 jaar. Vandaag wordt enkel opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar beloond.

 

2. Dat mensen die werken, kunnen rekenen op soepele werkuren.  Zo kunnen zij hun werk beter combineren met hun gezin. Want gezinsvriendelijke jobs, daar wint iedereen bij.

 • Wij vragen dat meer mensen kunnen profiteren van soepele werkvormen. We denken aan een vierdaagse (voltijdse) werkweek, aan glijdende uren, aan thuiswerk, enzovoort. We willen het makkelijker maken voor werkgever en werknemer om in zo’n systeem te stappen.
 • Wij willen dat werkgevers verplicht moeten praten over gezinsvriendelijke jobs tijdens het sociaal overleg. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld een strijk- en boodschappendienst aanbieden.
 • We willen ondernemingen vragen om ouders de mogelijkheid te geven hun ouderschapsverlof met halve dagen op te nemen. Dat betekent dat ze 30 maanden lang een halve dag per week thuis kunnen blijven.
 • Wij vragen dat er ook voor oudere werknemers nieuwe, soepele werkvormen komen. Veel (jonge) senioren zorgen mee voor de kleinkinderen, of voor een bejaarde ouder.

 

3. Een uitbreiding van het vaderschapsverlof van 10 naar 15 dagen. Dat zou ons land terug op het Europese gemiddelde brengen.

 

4. Dat de verlofstelsels die vandaag al bestaan, voor iedereen toegankelijk gemaakt worden. 

 • Alleenstaande ouders die ouderschapsverlof opnemen, moeten een verhoogde premie krijgen, afhankelijk van hun inkomen. Voor mensen die er alleen voor staan is dergelijk verlof immers financieel vaak te zwaar om dragen.
 • Ouders moeten de bestaande verloven kunnen opnemen tot hun kinderen 18 jaar zijn. Want ook kinderen ouder dan 12 jaar hebben zorg nodig.

 

5. Dat ‘nieuwe’ gezinnen dezelfde rechten en kansen krijgen als het traditionele gezin.

 • Het statuut voor meemoeder is eindelijk een feit. Meemoeders moeten voor de erkenning van hun eigen kind geen klassieke adoptieprocedure meer ondergaan. Tijdens de volgende legislatuur bekijken we hoe we ook homoseksuele koppels kunnen helpen om een gezin te stichten. Zo zullen we een wettelijke regeling voor draagmoederschap in het leven roepen. Commercieel draagmoederschap wordt verboden.
 • Ook pleegouders mogen niet in de kou blijven staan. We onderzoeken onder welke voorwaarden zij een recht op ouderschapsverlof kunnen krijgen.

 

6. Dat de Huizen van het Kind een belangrijkere rol spelen in het helpen van gezinnen.

 • Een Huis van het Kind moet een netwerk in de buurt zijn. Het ondersteunt toekomstige gezinnen, in al hun vormen. Het is een plaats van informatie, gezondheidszorg en ontmoeting.
 • Ook alleenstaande ouders moeten hier terecht kunnen. Ze vinden hier informatie over omgaan met kinderen bij een echtscheiding, over de moeilijkheden in een nieuw samengesteld gezin, enzovoort.

 

7. Dat het systeem van dienstencheques kan blijven voortbestaan.

 • Voor vele gezinnen zijn dienstencheques broodnodig. Zowel jonge gezinnen als senioren maken er vaak gebruik van. Nu dit systeem populairder wordt, wordt het ook duurder. Wij willen er voor zorgen dit kan blijven bestaan, maar wel betaalbaar blijft.

Agenda

zaterdag, 13 december 2014

Fotoalbum

Lid worden

Alles over het lidmaatschap: CD&V

Je kan ook mailen naar leden@cdenv.be

of bellen op 02/238 38 32.

V&M

vrouw@cdenv.be 

Tel.02/238 38 55

Wetstraat 89, 1040 Brussel